ARBETSPLATSER MED "RÄTT" ATTITYD

ARBETSMILJÖ SOM ATTRAHERAR

OLIKA PERSONLIGHETER - EN TILLGÅNG

Ledarskap och kommunikation med attraktivt arbetsklimat i fokus

Organisationers resultat växer i direkt proportion till de anställdas prestation och engagemang.
Det är inte magi! Det är långsiktigt arbete och individuellt ansvar! Det är insikt, reflektion och handling. Och det är definitivt värt det!

I vår vision är varje medarbetare en ledare även om de inte har underställd personal. Vi tror på att självgående, välmående människor, som ställer realistiska krav på sig själva, presterar bättre. Därför skapar vi balans mellan det egna självförverkligandet och ett osjälviskt perspektiv i samarbete med andra. Vi stärker tillit, medvetenhet och ansvarstagande hos individ och i team. Vi ökar förståelsen för olika personligheter och tränar deltagare i professionellt bemötande.

Oavsett vilka utmaningar ni står inför, så vinner ni på att utveckla beteenden som gör skillnad.

Vårt motto är att göra det enkelt, konkret och tydligt.

Vi fokuserar på tre aspekter av det personliga ledarskapet i vår utbildning och individuella ledarträning:

Självkännedom

Innebär att du känner din egen potential och ser andras. Du är medveten om hur du påverkar omgivningen och ”vad du ställer till omkring dig”. Istället för att bli offer för omständigheter, skapar du en inspirerande energi som driver dig att sträva mot nya mål.

Attitydutveckling

Innebär att du är medvetet närvarande och drivs av "attitydmotivation" - en förväntan, tro och inre drivkraft som förvandlas till konstruktiva och kreativa handlingar. Du identifierar förväntningar på dig själv och gör medvetna val som t.ex. att förändra hindrande tankemönster eller ogynnsamma beteenden. Du fokuserar på sådant som positivt inverkar på din egen och andras motivation och stämningen på arbetsplatsen.

Kommunikation

Du inkluderar andra och bygger förtroendefulla relationer genom att ställa frågor och lyssna omsorgsfullt. Du är intresserad av andras behov och kommunicerar med syftet att få andra att växa. Du bidrar till struktur, nya perspektiv och tydliga mål samt vidgar trygghetszonen med ett coachande förhållningssätt.

Kraftsamlarnas styrka är bredd och gedigen erfarenhet. Vi håller oss uppdaterade inom aktuell forskning och använder beprövade, konkreta verktyg. Vi uppfinner inte hjulet på nytt utan bygger vidare på det ni redan gjort.

Kraftsamlarna är godkända av AFA Försäkring som utbildningsanordnare inom arbetsmiljö.

Vi stödjer

Kraftsamla med oss för att skapa ett attraktivt arbetsklimat:

På gång

REFLEKTIONS-FORUM - inspiration och erfarenhetsutbyte med lätt förtäring

Save the date för vårt nästa event med RNB, Roslags Näsby Bryggeri, i Ölverkstan 24 november 16.30 - 18.00
Vi återkommer med detaljer!

Alla våra Reflektions-FORUM som hålls i våra lokaler på Kanalvägen 15, Roslags Näsby (Täby) är gratis om du kommer men kostar 300 kr om du anmält dig men uteblir.


Klicka här för info och anmälan

ORGANISATIONSKRAFT

Skapa underlag för konsekvent och professionellt agerande med stöd av reflektionsmaterialet
KraftTaget

Läs mer...

SAMVERKANSKRAFT

Främja effektivitet och arbetsglädje genom att se på omvärlden med nya ögon med hjälp av reflektionsmaterialet KraftNätet

Läs mer...

LEDARKRAFT

Professionell samtalspartner, verktyg för kommunikativt ledarskap och självreflektionsmaterialet Din KraftKälla

Läs mer...

Modigt, medvetet ledarskap

Mental närvaro i ledarskapet

Läs mer...

MARKNADSINSATSER SOM STÄRKER VARUMÄRKET

En Kraftsamlare med känsla för språk och layout
för er som inte har egna resurser
för att nå ut på marknaden

Läs mer...

Arbetsplatsprovaren

Webbaserad "skyddsrond" med anpassade frågor och viktning direkt mot kraven i Arbetsmiljölagen

Läs mer...

Ledarnätverk

Inspiration och nya perspektiv i prestigelösa möten med likasinnade

Läs mer...

Executive coaching

Balans mellan det operativa och det visionära

Läs mer...

Personligt ledarskap och coachande förhållningssätt

För skolpersonal som vill bli värdeskapare i ungdomars liv

Läs mer...

Kontakta oss


Kontakta oss

Kanalvägen 15,
183 38 TÄBY (vid Roslags Näsby station)
Tel: 08-446 40 40
Tel: 08-446 17 60

Sociala kanaler