ARBETSPLATSER MED "RÄTT" ATTITYD

ARBETSMILJÖ SOM ATTRAHERAR

OLIKA PERSONLIGHETER - EN TILLGÅNG

Ledarskap och kommunikation med attraktivt arbetsklimat i fokus

Utbildning och handledning/coaching för individ och grupp samt arbetsmiljökartläggningar

  • Vi ser varje medarbetare som en ledare och ger nyckelpersoner struktur och verktyg
  • Vi lockar fram outnyttjad potential och ökar medvetenhet om och förståelse för personlighetsvariationer
  • Vi lyfter entreprenörskap till ledarskap
  • Vi utvecklar en kommunikationskultur som främjar tillit, ansvarstagande, vilja och ambition
  • Vi ökar må-bra-faktorn i organisationen och chanserna att attrahera och behålla rätt personal

Vårt motto är att göra det enkelt, konkret och tydligt

Kraftsamlarnas styrka är bredd, gedigen erfarenhet och starkt engagemang. Vi är kända för att bygga långsiktiga relationer och möta våra kunder med omtanke. Vi håller oss uppdaterade inom aktuell forskning och erbjuder beprövade, konkreta verktyg och egenproducerade reflektionsmaterial. Vi uppfinner inte hjulet på nytt utan bygger vidare på det ni redan gjort.

Vi tror på det personliga mötet, det skrivna ordet och samarbete över gränserna. Vi är medlemmar i Väsby Promotion och samarbetar med MRO, Intercatalyst och Mittkompetens.

Kraftsamlarna är godkända av AFA Försäkring som utbildningsanordnare inom arbetsmiljö.

Vi stödjer

På gång

I höst fokuserar vi på hållbar kompetens - Reflektions-FORUM hos Kraftsamlarna

Vi har nyligen genomfört två Reflektions-FORUM med temat "hållbar utveckling och kompetens" med hjälp av nya generationens utvecklings- och rekryteringsverktyg Lumina Spark (se box 4 nedan).

Vi återkommer om nytt datum för våra populära Reflektions-FORUM - alltid med aktuella teman!


Klicka här för info och anmälan

Arbetsmiljö- och arbetsplatskultur

Analys av den psykosociala arbetsmiljön och kartläggning av Arbetsplatskultur, Värdegrund, Ledarfilosofi som påverkar nedersta raden

Läs mer...

Personligt ledarskap i grupp

Grupputveckling som stärker Tillit, Medvetenhet, Ansvarstagande. För ökad kollektiv kompetens och förståelse för personlighetsvariationer

Läs mer...

Personligt ledarskap individuellt

Coachsamtal och självreflektion. Attitydutveckling och situationsanpassat ledarskap. I självledarskapet ifrågasätter du dina begränsningar och får ledarmandatet att fungera

Läs mer...

Nya generationens utvecklingsverktyg

I samarbete med MRO erbjuder vi Lumina Spark och Big Five - verktyg för hållbar kompetens där varje individ hittar sin egen drivkraft

Läs mer...

Koordinator inom Marknad | Sälj | Ledning

Vi lånar ut Ewa som resurs för er som söker en proaktiv, kvalificerad koordinator med förmåga att bygga långsiktiga affärsrelationer

Läs mer...

Ledarforum

Vi tror på Kraften i det personliga mötet och erbjuder gemensamt utforskande, reflektion och erfarenhetsutbyte i NorrOrtsLedarna sedan 2004

Läs mer...

Kontakta oss


Kontakta oss

Kanalvägen 15,
183 38 TÄBY (vid Roslags Näsby station)
Tel: 08-446 40 40

Sociala kanaler