ARBETSPLATSER MED "RÄTT" ATTITYD

ARBETSMILJÖ SOM ATTRAHERAR

OLIKA PERSONLIGHETER - EN TILLGÅNG

Effektfull utveckling för individ och grupp

Vi ser varje medarbetare som en ledare, även om de inte har underställd personal. Vårt huvudfokus är att utveckla SJÄLVLEDARSKAPET. Att genom aktivt reflekterande, öka insikt och medvetenhet, ifrågasätta självbegränsningar och se sin egen påverkan i det som händer.

  • Vi ökar självförståelsen
  • Vi lyfter entreprenörskap till ledarskap
  • Vi stärker tillit och förmåga att hantera konflikter
  • Vi lockar fram outnyttjad potential, vilja och ambition
  • Vi skapar struktur och förstärker framgångsrika beteenden
  • Vi erbjuder verktyg för att attrahera och behålla rätt personal

Vårt motto är att göra det enkelt, konkret och tydligt

Kraftsamlarnas styrka är bredd, gedigen erfarenhet och starkt engagemang. Vi är kända för att bygga långsiktiga relationer och möta våra kunder med omtanke. Vi håller oss uppdaterade inom aktuell forskning och erbjuder beprövade, konkreta verktyg och egenproducerade reflektionsmaterial. Vi uppfinner inte hjulet på nytt utan bygger vidare på det ni redan gjort.

Vi tror på det personliga mötet, det skrivna ordet och samarbete över gränserna. Vi är medlemmar i Väsby Promotion och samarbetar med MRO, Intercatalyst och Mittkompetens.

Kraftsamlarna är godkända av AFA Försäkring som utbildningsanordnare inom arbetsmiljö.

Vi stödjer

På gång

Ditt välmående - vår passion

Vill du stärka din förmåga att hantera samvetsstress? Välkommen till vårt kostnadsfria seminarium torsdag den 8 mars kl 16.30-18.30!


Klicka här för info och anmälan

Arbetsmiljö- och arbetsplatskultur

Analys av den psykosociala arbetsmiljön och Arbetsplatskultur, Värdegrund och Ledarfilosofi med förslag på insatser som påverkar nedersta raden

Läs mer...

Självledarskap i grupp

I grupp stärker ni Tillit, Medvetenhet, Ansvarstagande och den kollektiva kompetensen samt förståelsen för personlighetsvariationer

Läs mer...

Självledarskap individuellt

Genom aktivt reflekterande blir du medveten om din egen påverkan i det som händer. Du får verktyg för att kommunicera och interagera/samspela effektfullt

Läs mer...

Nya generationens utvecklingsverktyg

I samarbete med MRO erbjuder vi Lumina Spark och Big Five - verktyg för hållbar kompetens där varje individ hittar sin egen drivkraft

Läs mer...

Koordinator inom Marknad | Sälj | Ledning

Vi lånar ut Ewa som resurs för er som söker en proaktiv, kvalificerad koordinator med förmåga att bygga långsiktiga affärsrelationer

Läs mer...

Ledarforum

Sedan 2004 erbjuder vi personliga möten, gemensamt utforskande, reflektion och erfarenhetsutbyte i prestigelös miljö i NorrOrtsLedarna

Läs mer...

Kontakta oss


Kontakta oss

Kanalvägen 15,
183 38 TÄBY (vid Roslags Näsby station)
Tel: 08-446 40 40

Sociala kanaler