ARBETSPLATSER MED "RÄTT" ATTITYD

ARBETSMILJÖ SOM ATTRAHERAR

OLIKA PERSONLIGHETER - EN TILLGÅNG

Ledarskap och kommunikation med attraktivt arbetsklimat i fokus

Utbildning och handledning/coaching för individ och grupp samt arbetsmiljökartläggningar och professionell koordinator att hyra!

  • Vi ser varje medarbetare som en ledare och ger nyckelpersoner struktur och verktyg
  • Vi lockar fram outnyttjad potential och ökar medvetenhet om och förståelse för personlighetsvariationer
  • Vi lyfter entreprenörskap till ledarskap
  • Vi utvecklar en kommunikationskultur som främjar tillit, ansvarstagande, vilja och ambition
  • Vi ökar må-bra-faktorn i organisationen och chanserna att attrahera och behålla rätt personal

Vårt motto är att göra det enkelt, konkret och tydligt

Kraftsamlarnas styrka är bredd, gedigen erfarenhet och starkt engagemang. Vi är kända för att bygga långsiktiga relationer och möta våra kunder med omtanke. Vi håller oss uppdaterade inom aktuell forskning och erbjuder beprövade, konkreta verktyg och egenproducerade reflektionsmaterial. Vi uppfinner inte hjulet på nytt utan bygger vidare på det ni redan gjort.

Vi tror på det personliga mötet, det skrivna ordet och samarbete över gränserna. Vi är medlemmar i Väsby Promotion.

Kraftsamlarna är godkända av AFA Försäkring som utbildningsanordnare inom arbetsmiljö.

Vi stödjer

På gång

Sommarerbjudande

"Nytändning" i ledarskapet eller nästa steg i karriären? I Britts individuella ledarutvecklings-program får du tid att reflektera och verktyg för att ta fram ditt bästa JAG. 30 % rabatt på uppstart i juni/juli 2017.

Proffshjälp med sådant du inte hunnit med? Ewa erbjuder 20 timmar per vecka inom administration, sälj- och marknad till 30 % rabatt för minst fyra veckor. Uppstart i juni/juli 2017. Våra kontaktuppgifter hittar du under "Kontakta oss"!

Vi fortsätter bjuda på kunskap, erfarenhet och möjlighet till eftertanke på våra populära Reflektions-FORUM torsdagar kl 16.30 - 18.00 på Kanalvägen 15 i Roslags Näsby,Täby! Alltid med aktuella teman! Boka in i din kalender!
28 september
26 oktober


Klicka här för info och anmälan

ORGANISATIONSKRAFT

Arbetsplatskultur | Värdegrund | Ledarfilosofi | Arbetsmiljöutveckling

Läs mer...

SAMVERKANSKRAFT

Tillit, Medvetenhet och Ansvar = Kollektiv kompetens | Förändringsledning | Intraprenörskap

Läs mer...

LEDARKRAFT

Personligt ledarskap | Modigt medvetet ledarskap

Läs mer...

INDIVIDKRAFT

Handledning i självledarskap | Karriärplanering

Läs mer...

MARKNADSKRAFT

"Kraften i det skrivna ordet" - vi lånar ut Ewa som koordinator, korrekturläsare och förädlare av era texter, även på engelska

Läs mer...

LEDARFORUM

"Kraften i det personliga mötet" - gemensamt utforskande, reflektion och erfarenhetsutbyte

Läs mer...

Kontakta oss


Kontakta oss

Kanalvägen 15,
183 38 TÄBY (vid Roslags Näsby station)
Tel: 08-446 40 40
Tel: 08-446 17 60

Sociala kanaler