ARBETSPLATSER MED "RÄTT" ATTITYD

ARBETSMILJÖ SOM ATTRAHERAR

OLIKA PERSONLIGHETER - EN TILLGÅNG

Effektfull utveckling för individ och grupp

Vi ser varje medarbetare som en ledare, även om de inte har underställd personal. Vårt huvudfokus är att utveckla SJÄLVLEDARSKAPET. Att genom aktivt reflekterande, öka insikt och medvetenhet, ifrågasätta självbegränsningar och se sin egen påverkan i det som händer.

  • Vi ökar självförståelsen
  • Vi lyfter entreprenörskap till ledarskap
  • Vi stärker tillit och förmåga att hantera konflikter
  • Vi lockar fram outnyttjad potential, vilja och ambition
  • Vi skapar struktur och förstärker framgångsrika beteenden
  • Vi erbjuder verktyg för att attrahera och behålla rätt personal

Vårt motto är att göra det enkelt, konkret och tydligt

Kraftsamlarnas styrka är bredd, gedigen erfarenhet och starkt engagemang. Vi är kända för att bygga långsiktiga relationer och möta våra kunder med omtanke. Vi håller oss uppdaterade inom aktuell forskning och erbjuder beprövade, konkreta verktyg och egenproducerade reflektionsmaterial. Vi uppfinner inte hjulet på nytt utan bygger vidare på det ni redan gjort.

Vi tror på det personliga mötet, det skrivna ordet och samarbete över gränserna. Vi är medlemmar i Väsby Promotion och samarbetar med MRO, Intercatalyst och Mittkompetens.

Kraftsamlarna är godkända av AFA Försäkring som utbildningsanordnare inom arbetsmiljö.

Vi stödjer

På gång

I höst fokuserar vi på Personligt ledarskap/självledarskap

Kontakta britt@kraftsamlarna.se för mer information!


Klicka här för info och anmälan

KraftCentrum för unga vuxna

Tidiga förebyggande insatser är avgörande för att ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap inte ska göra det. Kostnader för förebyggande åtgärder är betydligt lägre än utanförskapets slutgiltiga pris.

Källa: Skandia, idéer för livet

Läs mer...

TMA-träning

Kollektiv kompetens genom Tillit, Medvetenhet, Ansvarstagande

Läs mer...

Din KraftKälla

Verksamhetsutveckling genom utveckling av självledarskapet.

Läs mer...

Nya generationens utvecklingsverktyg

Lumina Spark och Big Five - verktyg för hållbar kompetens där varje individ hittar sin egen drivkraft

Läs mer...

Organisationskraft

En kolibri gör 80 vingslag på en sekund, en svala bara fem. Vem är bäst på att flyga?

(Simon Elvnäs)

Läs mer...

Kompetensnätverk för ledare i prestigelös miljö

Samlingspunkten för ledare sedan starten 2004

Läs mer...

Kontakta oss


Kontakta oss

Kanalvägen 15,
183 38 TÄBY (vid Roslags Näsby station)
Tel: 08-446 40 40

Sociala kanaler