ATTITYDER SOM ÖVERBRYGGAR SJÄLVBEGRÄNSNINGAR

OLIKA ÄR BRA

STRATEGIER FÖR ATT HANTERA VARDAGEN

Effektfull utveckling för individ och grupp

Din förmåga till SJÄLVLEDARSKAP formar din framtid. Att genom aktivt reflekterande, öka insikt och medvetenhet, ifrågasätta självbegränsningar och se sin egen påverkan i det som händer.

  • Vi ökar självförståelsen
  • Vi lyfter självinsikt till självkänsla
  • Vi stärker självtillit
  • Vi lockar fram outnyttjad potential, vilja och ambition
  • Vi skapar struktur och förstärker framgångsrika beteenden
  • Vi erbjuder verktyg för att attrahera och behålla rätt personal

Vårt motto är att göra det enkelt, konkret och tydligt

Kraftsamlarnas styrka är bredd, gedigen erfarenhet och starkt engagemang. Vi är kända för att bygga långsiktiga relationer och möta våra kunder med omtanke. Vi håller oss uppdaterade inom aktuell forskning och erbjuder beprövade, konkreta verktyg och egenproducerade reflektionsmaterial.

Vi tror på det personliga mötet, det skrivna ordet och samarbete över gränserna. Vi är medlemmar i Väsby Promotion och samarbetar med MRO, Intercatalyst och Mittkompetens.

Kraftsamlarna är godkända av AFA Försäkring som utbildningsanordnare inom arbetsmiljö.

Vi stödjer

På gång

Kraftsamlarna erbjuder i samarbete med Attention

Utbildning i självledarskap samt karriär-/yrkeslivsplanering med professionellt coachstöd och ett strukturerat reflektionsmaterial, Nyckeln till framtiden.

"Om jag inte hade haft asperger och varit så konstig, så hade jag fastnat i det här sociala spelet som alla verkar så förtjusta i." Greta Thunberg

Gränsen mellan framgång och misslyckande är hårfin.

Kontakta britt@kraftsamlarna.se för mer information!


Klicka här för info och anmälan

KraftCentrum för unga vuxna

Tidiga förebyggande insatser är avgörande för att ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap inte ska göra det. Kostnader för förebyggande åtgärder är betydligt lägre än utanförskapets slutgiltiga pris.

Källa: Skandia, idéer för livet

Läs mer...

Din KraftKälla

Verksamhetsutveckling genom utveckling av självledarskapet.

Läs mer...

Nya generationens utvecklingsverktyg

Lumina Spark och Big Five - verktyg för hållbar kompetens där varje individ hittar sin egen drivkraft

Läs mer...

Kontakta oss


Kontakta oss

Skylvägen 68,
187 54 TÄBY

Sociala kanaler