ARBETSPLATSER MED "RÄTT" ATTITYD

ARBETSMILJÖ SOM ATTRAHERAR

OLIKA PERSONLIGHETER - EN TILLGÅNG

Ledarskap och kommunikation med attraktivt arbetsklimat i fokus

  • Vi gör chefer till ledare och ledare till chefer
  • Vi underlättar i utmaningen att attrahera och behålla talanger och vardagshjältar
  • Vi bidrar till friska och hållbara arbetsplatser genom ökad tillit, medvetenhet och ansvarstagande i det sociala samspelet
  • Vi ger nyckelpersoner struktur och verktyg och lockar fram outnyttjad potential
  • Vi lyfter entreprenörskap till ledarskap
  • Vi stärker ert varumärke

Kraftsamla med oss

Professionellt chefskap och ledarskap grundat på personligt ledarskap ökar chanserna att attrahera och behålla rätt personal. Våra tjänster (se boxarna nedan) innehåller kurser, workshops, föreläsningar och skräddarsydda program. Vi driver sedan 2004 kompetensnätverk för ledare.

Vårt motto är att göra det enkelt, konkret och tydligt

Kraftsamlarnas styrka är bredd, gedigen erfarenhet och starkt engagemang. Vi är kända för att bygga långsiktiga relationer och möta våra kunder med omtanke. Vi håller oss uppdaterade inom aktuell forskning och erbjuder beprövade, konkreta verktyg och egenproducerade reflektionsmaterial. Vi uppfinner inte hjulet på nytt utan bygger vidare på det ni redan gjort.

Kraftsamlarna är godkända av AFA Försäkring som utbildningsanordnare inom arbetsmiljö.

Vi stödjer

På gång

Reflektions-FORUM på Kanalvägen 15 i Täby, Roslags Näsby


Tack alla som kom och reflekterade med oss i onsdags 22 februari!
Det blev så fullt att vi fick dela upp oss i 2 grupper! Vi tror och hoppas att våra föreläsningar gjorde avtryck! Är du också nyfiken på vad TMA-träning - Tillit, Medvetenhet och Ansvarstagande innebär för att stärka teamkänsla och främja smidighet, effektivitet och arbetsglädje? Kika vidare i box 2 "Samverkanskraft" nedan.

Är du nyfiken på vad Utvecklande ledarskap och Indirekt ledarskap är? Kika i box 1 och 3 nedan.
Vi önskar trevlig helg och skönt Sportlov!

Vill du bli en ännu bättre ledare?
Då är NorrOrtsLedarna rätt forum för dig. Hit kommer du för inspiration, reflektion och erfarenhetsutbyte - inte prestation! Vi tror på kraften i det personliga mötet ledare emellan. Vi startar vårt tredje FORUM, torsdagar kl 15.00-18.00 med start den 16 mars!
Datum: 16/3, 4/5, 21/9, 23/11.
Temat 2017: "Leder du som du tror att du gör"? Läs mer i box "LEDARFORUM" nedan!


Klicka här för info och anmälan

ORGANISATIONSKRAFT

AVL - arbetsplatskultur, värdegrund, ledarfilosofi |
IL - indirekt ledarskap | Arbetsmiljökartläggningar

Läs mer...

SAMVERKANSKRAFT

TMA - tillit, medvetenhet, ansvarstagande | Grupphandledning/coaching | Teamutveckling | Kommunikationsträning

Läs mer...

LEDARKRAFT

Din KraftKälla - individuell ledarträning |
UL - utvecklande ledarskap | Förändringsledning

Läs mer...

INDIVIDKRAFT

Handledning/coaching/mentorskap | Karriärmässig utveckling | Självcoaching

Läs mer...

MARKNADSKRAFT

Vi tror på kraften i det skrivna ordet

Läs mer...

LEDARFORUM

Vi tror på kraften i det personliga mötet

Läs mer...

Kontakta oss


Kontakta oss

Kanalvägen 15,
183 38 TÄBY (vid Roslags Näsby station)
Tel: 08-446 40 40
Tel: 08-446 17 60

Sociala kanaler