ARBETSPLATSER MED "RÄTT" ATTITYD

ARBETSMILJÖ SOM ATTRAHERAR

OLIKA PERSONLIGHETER - EN TILLGÅNG

Ledarskap och kommunikation med attraktivt arbetsklimat i fokus

Vi tror på att självgående, välmående människor, som ställer realistiska krav på sig själva, presterar bättre. Därför skapar vi balans mellan det egna självförverkligandet och ett osjälviskt perspektiv i samarbete med andra. Vi stärker tillit, medvetenhet och ansvarstagande hos individ och i team. Vi ökar förståelsen för olika personligheter och tränar deltagare i professionellt bemötande. I vår vision är varje medarbetare en ledare även om de inte har underställd personal. Vi utvecklar alla i deras personliga ledarskap, inte för att skapa chefslösa organisationer utan för att underlätta professionellt chefskap genom ökat självledarskap.

Vårt motto är att göra det enkelt, konkret och tydligt. Vi fokuserar på tre områden i våra program

Självkännedom

Innebär att du känner din egen potential och ser andras. Du är medveten om hur du påverkar omgivningen och ”vad du ställer till omkring dig”. Istället för att bli offer för omständigheter, skapar du en inspirerande energi som driver dig att sträva mot nya mål.

Attitydutveckling

Innebär att du är medvetet närvarande och själv framkallar "attitydmotivation" - en förväntan, tro och drivkraft som förvandlas till konstruktiva och kreativa handlingar. Du gör medvetna val och skapar arbetsglädje genom att fokusera på sådant som positivt inverkar på motivationen och stämningen på arbetsplatsen.

Kommunikation

Du inkluderar andra och bygger förtroendefulla relationer genom att ställa frågor och lyssna omsorgsfullt. Du är intresserad av andras behov och kommunicerar med syftet att få andra att växa. Du bidrar till struktur, nya perspektiv och tydliga mål samt vidgar trygghetszonen med ett coachande förhållningssätt.

Företaget Kraftsamlarna startade år 2004 som resultatet av ett lyckat projekt, Kraftsamlingen, vars syfte var att stödja små och medelstora företags expansion och tillväxt. Samtidigt drog vi igång NorrOrtsLedarna, ett kompetensnätverk för chefer i norra Stockholm, som fortfarande möts fyra gånger per år. Den Kraftsamling vi erbjuder idag, ORGANISATIONSKRAFT, SAMVERKANSKRAFT och LEDARKRAFT är riktad till organisationer som vill behålla kompetent personal och attrahera ny genom medveten attitydutveckling.

Kraftsamlarnas styrka är bredd, gedigen erfarenhet starkt engagemang. Vi håller oss uppdaterade inom aktuell forskning och använder beprövade, konkreta verktyg. Vi uppfinner inte hjulet på nytt utan bygger vidare på det ni redan gjort.

Kraftsamlarna är godkända av AFA Försäkring som utbildningsanordnare inom arbetsmiljö.

Vi stödjer

På gång

REFLEKTIONS-FORUM - Inspiration och erfarenhetsutbyte

Hur ger vi våra ”Vardagshjältar” kraft, motivation och bra verktyg att fortsätta brinna för sitt jobb?
Vi erbjuder chefer inom förskola, skola, äldreomsorg, hemtjänst, personlig assistans o. dyl. att reflektera tillsammans med oss över vad som krävs för att behålla och attrahera rätt personal genom att utveckla personligt ledarskap,stärka ett professionellt bemötande och öka sin arbetsglädje och yrkesstolthet.

Välkommen den 27 oktober kl. 16.30 – 18.00 Kanalvägen 15, Roslags Näsby i Täby. Vi inleder med fika! Anmälan senast 24/10!


-------
Är ”aha, hm och ok” konstruktiv feedback?
En annorlunda ledarträff på RNB Ölverkstad i Roslags Näsby, Pentavägen 5. Med ett begränsat antal platser inviterar vi ledare till en inspirerande kväll kring kommunikativt ledarskap den 24 november 16.30 - 18.00.

Håkan och Stefan berättar bryggeriets historia och guidar oss bland ölsorter som F2, Kråkudden och Ytterby - alla med lokala namn vi norrortsbor känner igen! Tar du bilen får du nöja dig med att prova lättölen "Åva" en smakrik ale 1,8 %! Anmälan senast 18 november. Varmt välkomna i höstmörkret!

Alla våra Reflektions-FORUM är gratis om du kommer men kostar 300 kr om du anmält dig men uteblir.
--------
Till vårt ledarnätverk 2017 söker vi nyfikna ledare till torsdagar 4 ggr per år kl 15.00 - 18.00. Temat 2017 Leder du som du tror att du gör? Läs mer i box nr 7 nedan!


Klicka här för info och anmälan

ORGANISATIONSKRAFT

Skapa underlag för konsekvent och professionellt agerande med stöd av reflektionsmaterialet
KraftTaget

Läs mer...

SAMVERKANSKRAFT

Främja effektivitet och arbetsglädje genom att se på omvärlden med nya ögon med hjälp av reflektionsmaterialet KraftNätet

Läs mer...

LEDARKRAFT

Professionell samtalspartner, verktyg för kommunikativt ledarskap och självreflektionsmaterialet Din KraftKälla

Läs mer...

Modigt, medvetet ledarskap

Mental närvaro i ledarskapet

Läs mer...

MARKNADSINSATSER SOM STÄRKER VARUMÄRKET

En Kraftsamlare med känsla för språk och layout
för er som inte har egna resurser
för att nå ut på marknaden

Läs mer...

ARBETSGLÄDJE - ARBETSMILJÖ

Arbetsplatsprovaren - webbaserad "skyddsrond" med anpassade frågor och viktning direkt mot kraven i Arbetsmiljölagen

Läs mer...

Ledarnätverk

Din plats för inspiration, reflektion och nya perspektiv

Läs mer...

Executive coaching

Balans mellan det operativa och det visionära

Läs mer...

Personligt ledarskap och coachande förhållningssätt

För skolpersonal som vill bli värdeskapare i ungdomars liv

Läs mer...

Kontakta oss


Kontakta oss

Kanalvägen 15,
183 38 TÄBY (vid Roslags Näsby station)
Tel: 08-446 40 40
Tel: 08-446 17 60

Sociala kanaler