Självledarskap i grupp

 • TMA-träning
  Utbildning för grupper som har ambitionen att stärka teamkänslan och främja smidighet, effektivitet och arbetsglädje genom att se på sig själva och omvärlden med nya ögon. Målet är professionellt bemötande och kollektiv kompetens.

  Tillit, Medvetenhet och Ansvarstagande i det sociala samspelet ökar när alla förstår ”vad de ställer till omkring sig”, gör medvetna attitydval, tar tillvara mångfald och oliktänkande och väljer det bästa JAGET. Då skapas förutsättningar för kollektiv kompetens, d.v.s. man maximerar varje medarbetares eget ansvar.
  __________________________________
 • Förändringsledning
  Förändringsledning handlar om att skapa motivation genom att hjälpa medarbetarna att förstå nyttan och känna sig delaktiga i förändringen. Förstår vi helheten i förändringsledning så utvecklas våra medarbetare och även organisationens resultat. Vi arbetar med de teorier och modeller som är vedertagna och kopplar det till deltagarnas egna erfarenheter och utvecklingsområden. Du tränas i vad du konkret behöver göra för att leda dina medarbetare genom förändringsprocessen och möta deras reaktioner.
  __________________________________
 • Intraprenörskap
  Intraprenörer är ofta medvetna om att de är annorlunda än sina kolleger, men inser inte själva hur speciella de är. Deras egenskaper och starka drivkrafter gör dem unika och det krävs särskilda förutsättningar för att de ska lyckas. Men när allt fungerar som bäst skapar de innovationer som kan bli otroligt framgångsrika.

Kontakta oss för mer information/Anmäl dig här:


Kontakta oss


Kontakta oss

Kanalvägen 15,
183 38 TÄBY (vid Roslags Näsby station)
Tel: 08-446 40 40

Sociala kanaler