Bakgrund

Företaget Kraftsamlarna grundades år 2004 som resultatet av ett lyckat 3-årigt projekt, Kraftsamlingen, vars syfte var att stödja små och medelstora företags expansion och tillväxt. Samtidigt startade vi kompetensnätverk för chefer i norra Stockholm, vilka fortfarande möts fyra gånger per år.

Kontakta oss


Kontakta oss

Kanalvägen 15,
183 38 TÄBY (vid Roslags Näsby station)
Tel: 08-446 40 40

Sociala kanaler