Din KraftKälla

Individuell ledarträning

  Genom aktivt reflekterande tydliggör du självbild, målbild och kommunikationsstil samt ökar medvetenheten om din egen påverkan i det som händer. Du får ditt mandat att fungera genom att ta makten över din egen agenda, göra medvetna val och ta ansvar fullt ut för konsekvenserna. Källan du hämtar kraft ur finns i din outnyttjade potential. Tillsammans lockar vi fram den.

  I programmet ingår

  • en personlig samtalspartner/tränare
  • ett strukturerat arbetsmaterial
  • väl beprövade verktyg för målfokusering, effektfullt samspel och kommunikation med ett coachande förhållningssätt

  Du får motivation, självförtroende och kraft att vara ledare men inte nödvändigtvis chef. Du får insikter, tid för eftertanke och möjlighet att stärka "ditt personliga varumärke". För att omsätta insikterna i framgångsrika attityder och beteenden bestämmer du dig för några konkreta handlingssteg och använder insikterna professionellt i vardagen.

  Programmet löper över högst ett år för att ge resultat med möten en gång i månaden på tider som passar dig. Mellan träffarna gör du egna reflektioner med hjälp av materialet Din KraftKälla.