Nya generationens utvecklingsverktyg

Verktyget som undviker kategorisering och istället pekar på möjligheterna i paradoxen och som också kan användas för att minimera psykosocial ohälsa

Största utmaningen för ledare idag är att behålla rätt personal och att göra rätt rekryteringar från början. Vi tror att vi har hittat rätt verktyg för detta! Lumina Spark finns i många länder men är relativt nytt i Sverige. Det är med stor nyfikenhet vi har inlett ett samarbete med MRO i Täby som är certifierade för verktyget idag.

Modellen är både konkret och lättillgänglig och används för utveckling av såväl enskilda individer som grupper samt för rekryteringar. Metoden är unik genom att den undviker kategorisering och istället pekar på möjligheterna i paradoxen, t ex att man tillåts vara både extrovert och introvert, inte antingen eller. Verktyget visar också hur en persons överansträngda personliget ser ut och därmed blir du (och arbetsgivaren) medveten om vad just du ska undvika att utsätta dig för.

Lumina Spark är ett världsledande psykometriskt verktyg som knyter ihop Jungs teorier med Big Five (femfaktormodellen) och ger en tydlig och ärlig bild av en individs personlighet utifrån tre olika "persona":

1. underliggande personlighet (underlying you)
2. vardagspersonlighet (everyday you)
3. överansträngd personlighet (overextended you)

Återkoppling och övningar för grupper görs med ett härligt kreativt material i form av en stor matta i regnbågens alla färger med tillhörande kortlek. Självklart får du också en omfattande dokumentation över din unika personlighet. Du kan också scanna av din QR-kod och din alldeles egen personlighet visas i form av en färgmandala i Lumina Sparks mobilapplikaton "Splash". Smart och alltid tillgänglig i din mobil!

Vi håller flera Reflektions-FORUM om Lumina Spark i höst, första tillfället är 28 september. Vi tar emot din anmälan under "På gång". Varmt välkomna!

Kontakta oss för mer information/Anmäl dig här:


Kontakta oss


Kontakta oss

Kanalvägen 15,
183 38 TÄBY (vid Roslags Näsby station)
Tel: 08-446 40 40

Sociala kanaler