Koordinator inom Marknad | Sälj | Ledning

Enkelt, effektivt och engagerat
Min styrka är min breda praktiska erfarenhet av projekt inom olika områden och min språkkänsla.

Min palett av tjänster ser ut så här

  • produktion och bearbetning/förädling av texter på svenska och engelska
  • planering, samordning och genomförande av utbildningar, seminarier, möten, mässor och events
  • stöd i omvärlds- och konkurrentbevakning
  • utformning och uppdateringar av webbsidor och Intranät
  • korrekturläsning och språkgranskning
  • marknadsmaterial som enklare sälj- och programblad etc.
  • presentationer i Powerpoint
  • registeruppdateringar, Excel

För mer information, kontakta Ewa Granath, ewa@kraftsamlarna.se eller på mobilen 070 814 86 51​

Det är jag som ansvarar för Kraftsamlarnas hemsida, omvärldsbevakning, samordnar utbildningar och events. Från den 1 januari 2017 erbjuder jag mina tjänster till företagare. Kontakta mig för tillfälliga inhopp eller löpande uppdrag: ewa@kraftsamlarna.se eller på mobilen 070 814 86 51.

Kontakta oss för mer information/Anmäl dig här:


Kontakta oss


Kontakta oss

Kanalvägen 15,
183 38 TÄBY (vid Roslags Näsby station)
Tel: 08-446 40 40

Sociala kanaler