Koordinator inom Marknad | Sälj | Ledning

Kvalitativa texter och insatser som stärker varumärket
Min styrka är min breda praktiska erfarenhet av projekt och nyckelroller inom olika områden. Jag avlastar ledare och avdelningar där jag ser till att hela kedjan fungerar.

Axplock av tjänster

  • producerar tydliga, inspirerande texter och bearbetar/förädlar texter på svenska och engelska
  • planerar, samordnar och genomför projekt, utbildningar, seminarier, möten, mässor och events
  • bevakar omvärld och konkurrenter
  • utformar texter för hemsida, inranät, nyhetsbrev och sociala medier
  • korrekturläser och språkgranskar
  • producerar enklare marknadsmaterial som sälj- och programblad etc.

För mer information, kontakta Ewa Granath, ewa@kraftsamlarna.se eller på mobilen 070 814 86 51​

Det är jag som ansvarar för Kraftsamlarnas hemsida, omvärldsbevakning, samordnar utbildningar och events. Från den 1 januari 2017 erbjuder jag mina tjänster till företagare. Kontakta mig för tillfälliga inhopp eller löpande uppdrag: ewa@kraftsamlarna.se eller på mobilen 070 814 86 51.

Kontakta oss för mer information/Anmäl dig här:


Kontakta oss


Kontakta oss

Kanalvägen 15,
183 38 TÄBY (vid Roslags Näsby station)
Tel: 08-446 40 40

Sociala kanaler