KraftCentrum för unga vuxna

Vi underlättar övergången från skola till arbetsliv och stödjer studerande i deras personliga utveckling under studietiden med insatser individuellt och i grupp. Vi välkomnar särskilt dig med någon form av Neuropsykiatrisk funktionsvariation.

På vårt KraftCentrum erbjuder vi professionella samtalspartners och erfarna pedagoger med lång arbetslivserfarenhet samt forskningsbaserade, väl beprövade verktyg för att:

  • lära sig mer om sin personlighet
  • förstå sin egen inverkan på det som händer
  • identifiera sina styrkor
  • överbrygga sina självbegränsningar
  • utveckla självledarskap, stärka självkänsla och psykisk hälsa
  • förstå och kunna hantera yrkeslivets villkor

Kontakta oss för mer information/Anmäl dig här:


Kontakta oss


Kontakta oss

Skylvägen 68,
187 54 TÄBY

Sociala kanaler