Arbetsmiljö- och arbetsplatskultur

  • AVL - kartläggning
    Workshop för organisationer som vill tydliggöra sambandet mellan Arbetsplatskultur, Värdegrund, Ledarfilosofi och finansiella resultat. Med hjälp av teori och övningar kartlägger vi hur långt ni kommit med att sätta ord på arbetsplatskulturen, implementera värdegrunden och enas om framgångsrika ledarbeteenden. Målet är ett attraktivt arbetsklimat där medarbetarna ”lever” sina värderingar och skapar en arbetsplatskultur där människor utvecklas, trivs och samarbetar utifrån en tydlig ledarfilosofi.
    _____________________________
  • Arbetsmiljökartläggningar
    Ledarskapet präglar till stor del arbetsmiljön på en arbetsplats. Arbetsmiljön är avgörande för hur väl arbetsplatsen fungerar. Vi samarbetar med MittKompetens för att kartlägga och analysera den psykosociala arbetsmiljön och sammanställer resultat där er arbetsplats jämförs emot svensk lagstiftning, föreskrifter och forskning på arbetsmiljöområdet. Vi hjälper er också att åtgärda utvecklingsområden som framkommer i kartläggningen.

Kontakta oss för mer information/Anmäl dig här:


Kontakta oss


Kontakta oss

Kanalvägen 15,
183 38 TÄBY (vid Roslags Näsby station)
Tel: 08-446 40 40

Sociala kanaler