Nya generationens utvecklingsverktyg

Möjligheter i paradoxen istället för kategorisering

Lumina Spark och Big Five möjliggör för organisationer att göra rätt rekryteringar från början och sedan behålla och utveckla personalen.

Lumina Spark är ett världsledande psykometriskt verktyg som knyter ihop Jungs teorier med Big Five (femfaktormodellen) och ger en tydlig och ärlig bild av en individs personlighet utifrån tre olika "persona":

1. underliggande personlighet (underlying you)
2. vardagspersonlighet (everyday you)
3. överansträngd personlighet (overextended you)

Modellen är både konkret och lättillgänglig och används för utveckling av såväl enskilda individer som grupper.

Återkoppling och övningar för grupper görs med ett härligt kreativt material i form av en stor matta i regnbågens alla färger med tillhörande kortlek. Självklart får alla också en omfattande dokumentation över sin unika personlighet.

Deltagarna kan också scanna av sin QR-kod och den egna personligheten visas i form av en färgmandala i Lumina Sparks mobilapplikaton "Splash". Smart och alltid tillgänglig i mobilen!

Kontakta oss för mer information/Anmäl dig här:


Kontakta oss


Kontakta oss

Kanalvägen 15,
183 38 TÄBY (vid Roslags Näsby station)
Tel: 08-446 40 40

Sociala kanaler