Organisationskraft

Forskningsbaserade verktyg och modeller för utveckling av hållbara och effektfulla team

Att vara effektiv handlar om att få saker gjorda, men att vara effektfull handlar om att välja aktiviteter som ger önskad effekt (Simon Elvnäs).

Utifrån gruppforskaren Susan Wheelan's modell bygger vi steg för steg team, som bevarar sin motivation och vilja att utvecklas med hjälp av entusiasmerande mål, tydliga roller och ett ledarskap som följer gruppens utveckling.

Kontakta oss för mer information/Anmäl dig här:


Kontakta oss


Kontakta oss

Kanalvägen 15,
183 38 TÄBY (vid Roslags Näsby station)
Tel: 08-446 40 40

Sociala kanaler