Självledarskap individuellt

  • Din KraftKälla - individuell ledarträning
    För dig som är beredd att lägga några timmar i månaden för att maximera trovärdigheten i ledarskapet genom tydlig självbild, målbild och kommunikationsstil.

    Du får motivation, självförtroende och kraft att vara ledare men inte nödvändigtvis chef. Du får en personlig samtalspartner och väl beprövade verktyg. Du får insikter, tid för eftertanke och möjlighet att stärka "ditt personliga varumärke".

    För att omsätta insikterna i framgångsrika attityder och beteenden bestämmer du dig för några konkreta handlingssteg och använder insikterna professionellt i vardagen Programmet löper över högst ett år för att ge resultat med möten en gång i månaden på tider som passar dig. Mellan träffarna gör du egna reflektioner med hjälp av materialet Din KraftKälla.
  • Modigt, medvetet ledarskap - individuell ledarträning
    Genom individuella reflekterande samtal får du som ledare nya insikter och kraft att ta effektiva, hållbara, strategiska beslut. I mötet med dina medarbetare stärker du möjligheterna att sätta och nå organisationens mål. Vi arbetar även med mental träning och meditation används för att uppnå balans, energi och glädje.