Vår filosofi

Vi tror på att självgående, välmående människor, som ställer realistiska krav på sig själva, presterar bättre. Därför skapar vi balans mellan det egna självförverkligandet och ett osjälviskt perspektiv i samarbete med andra. Vi stärker tillit, medvetenhet och ansvarstagande hos individ och i team. Vi ökar förståelsen för olika personligheter och tränar deltagare i professionellt bemötande. I vår vision är varje medarbetare en ledare även om de inte har underställd personal. Vi utvecklar alla i deras personliga ledarskap, inte för att skapa chefslösa organisationer utan för att underlätta professionellt chefskap genom ökat självledarskap.

Vi fokuserar på tre områden i våra program

Självkännedom

Innebär att du känner din egen potential och ser andras. Du är medveten om hur du påverkar omgivningen och ”vad du ställer till omkring dig”. Istället för att bli offer för omständigheter, skapar du en inspirerande energi som driver dig att sträva mot nya mål.

Attitydutveckling

Innebär att du är medvetet närvarande och själv framkallar "attitydmotivation" - en förväntan, tro och drivkraft som förvandlas till konstruktiva och kreativa handlingar. Du gör medvetna val och väljer arbetsglädje genom att fokusera på sådant som positivt inverkar på motivationen och stämningen på arbetsplatsen.

Kommunikation

Du inkluderar andra och bygger förtroendefulla relationer genom att ställa frågor och lyssna omsorgsfullt. Du är intresserad av andras behov och kommunicerar med syftet att få andra att växa. Du bidrar till struktur, nya perspektiv och tydliga mål samt vidgar trygghetszonen med ett coachande förhållningssätt.

Kontakta oss


Kontakta oss

Skylvägen 68,
187 54 TÄBY

Sociala kanaler