Värdegrund

Empati
​Vi utgår ifrån att individerna själva har svaren, vi lyssnar aktivt och ställer de kraftfulla frågorna och ger förutsättningar för insikt, reflektion och handling. Vi ger rak, konstruktiv feedback.

Trovärdighet
Vi gör det vi säger att vi ska göra. Vi är tydliga med att omsätta ord i handling.

Inspiration
Vi delar med oss av den äkta entusiasm, iver och energi som vi känner.

​Som etisk uppförandekod följer vi konsultbranschens allmänna riktlinjer och ICC:s etiska riktlinjer för coacher. Vi agerar i överensstämmelse med kundens intresse, skapar realistiska förväntningar och accepterar endast uppdrag vi har kompetens och resurser att genomföra.

Kontakta oss


Kontakta oss

Skylvägen 68,
187 54 TÄBY

Sociala kanaler