Referenser

”Vi är ett stort telecombolag med eget finansiellt Shared service center i Stockholmstrakten. Birgitte jobbade i 8 månader som interim manager för en personalgrupp på 25 personer. Hennes uppdrag var att utveckla gruppen och få den att jobba mer effektivt. Jag skulle vilja säga att hon uppfyllde det målet med råge. Många uppfattade att jobbet blev roligare och att många av de problem som tidigare uppstod när arbetsuppgifter rörde sig framåt i processkedjan försvann”.
Catarina L, Manager Financial Services

"Jag har haft glädjen att få ta del av Britts feedback såväl individuellt som i grupp under många år. Britt kan det som hon lär ut. Hon leder sig själv, har en medveten attityd och kommunicerar med ett coachande förhållningssätt. Jag fortsätter att utvecklas genom Britts feedback efter många år. Hennes strävan att ständigt utveckla sig själv och uthålligt hålla engagemanget levande bidrar till min framgång"
Ann-Christine Svahn Ägare/Rektor på Heldagsskolan Rullen AB

Kraftsamlarna har sedan 2004 utbildat närmare tusen skolledare, lärare och vägledare i gymnasieskolor och även skolpersonal från hela Europa inom ramen för ett internationellt projekt. Utvärderingarna har genomgående varit mycket positiva.​
Referens: Karin Asplund, 070 – 312 02 11, krm.asplund@educ.goteborg.se

Exempel på utvärderingar i skolprogrammet
”Personligt, proffsigt bemötande.”
”Fick ett nytt perspektiv på min samtalsmetodik. Såg även vitsen med ett målrelaterat synsätt.”
”Genomtänkt upplägg med tid för reflektion, som gav redskap att direkt integrera i arbetet.”
”Jag har nog inte njutit så av en fortbildning på länge.”
”Kompetent kursledare. Väldigt bra att hon inte kom från skolans värld.”

Ett urval av våra kunder

Aldata Solution
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöinspektionen
Banverket
Borlänge Energi
Bufab Bix Stickler
BVT-gruppen
Bosch Rexroth
Cornerstone
Dalakraft AB
Decerno
Fortum
Gila Control System AB
Göteborgs stad
Invacare, Sverige
Jernhusen
Kaeser Kompressorer
Klövern AB
KPMG
Logistic Contractor
Närprofil
Megger
Posten AB
Stora Enso Kvarnsveden
Stora Enso-Fors
Veidekke Bostad
Skanska
Sweco
Skolverket
SSAB
Swedish Tools
Svensk Konstruktionstjänst
Telia
Tekis AB
TetraPak
Vägledarkompetensen
WM-data

Kontakta oss


Kontakta oss

Skylvägen 68,
187 54 TÄBY

Sociala kanaler