Våra program

Individuell ledarträning med en professionell samtalspartner

Vi träffas ungefär en gång i månaden på tider som passar dig. Mellan träffarna gör du egna reflektioner med hjälp ett strukturerat material, Din KraftKälla.
För att omsätta nya insikter i framgångsrika attityder och beteenden bestämmer du dig för några konkreta handlingssteg och använder dessa professionellt i vardagen. Du får kraft att maximera trovärdigheten i ledarskapet genom att:

 • vara en god förebild
 • slå an tonen och stämningen på arbetsplatsen
 • påverka attityder
 • förstärka ett visions- och målorienterat sätt att arbeta
 • kommunicera med genomslagskraft

Insiktsbaserad grupputveckling i workshops

Vår TMA-träning bidrar till en utvecklings- och förändringsbenägen arbetsplatskultur genom tillit, medvetenhet och ansvarstagande.
Ni stärker tryggheten att möta framtiden genom personligt ledarskap, medvetna attitydval och egen kommunikationskraft. Programmet ger:

 • kunskap om hjärnans påverkan på utvecklingen av vanemönster
 • en modell för medvetna attitydval
 • motivation att sätta attitydmål och ”tanka kraft” med positiva upplevelser
 • trygghet i att kommunicera med ett coachande förhållningssätt

Utbildning i personligt ledarskap och coachande förhållningssätt

Utbildningen riktar sig till skolledare, lärare, vägledare och andra som vill stärka förmågan att nå fram i samtal och skapa tillstånd då människor tror på sig själva. Syftet är att:

 • ge ”hjälp till självhjälp” i elevernas personliga utveckling och förberedelse för yrkeslivet
 • aktivera elevernas behov, drivkrafter, delaktighet och individuella ansvarstagande

Coaching av individ och team

Genom coaching ökar chefer och medarbetares upplevelse av meningsfullhet och delaktighet, vilket påverkar attityder, kreativitet, och problemlösningsförmågan.

Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön

Med verktyget Arbetsplatsprovaren kartlägger vi er arbetsmiljö och ger er underlag för SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete).
Arbetsmiljön är avgörande för hur väl arbetsplatsen fungerar. Kraftsamlarna samarbetar med Mitt-Kompetens och sammanställer ett resultat där er arbetsplats jämförs emot svensk lagstiftning, författningar och forskning på arbetsmiljöområdet.

Kontakta pia@kraftsamlarna.se
070-269 95 02

Kontakta oss


Kontakta oss

Skylvägen 68,
187 54 TÄBY

Sociala kanaler