Effektfull utveckling för individ och grupp

Vi ser varje medarbetare som en ledare, även om de inte har underställd personal. Vårt huvudfokus är att utveckla SJÄLVLEDARSKAPET. Att genom aktivt reflekterande, öka insikt och medvetenhet, ifrågasätta självbegränsningar och se sin egen påverkan i det som händer.

  • Vi ökar självförståelsen
  • Vi lyfter entreprenörskap till ledarskap
  • Vi stärker tillit och förmåga att hantera konflikter
  • Vi lockar fram outnyttjad potential, vilja och ambition
  • Vi skapar struktur och förstärker framgångsrika beteenden
  • Vi erbjuder verktyg för att attrahera och behålla rätt personal

Vårt motto är att göra det enkelt, konkret och tydligt

Kraftsamlarnas styrka är bredd, gedigen erfarenhet och starkt engagemang. Vi är kända för att bygga långsiktiga relationer och möta våra kunder med omtanke. Vi håller oss uppdaterade inom aktuell forskning och erbjuder beprövade, konkreta verktyg och egenproducerade reflektionsmaterial. Vi uppfinner inte hjulet på nytt utan bygger vidare på det ni redan gjort.

Vi tror på det personliga mötet, det skrivna ordet och samarbete över gränserna. Vi är medlemmar i Väsby Promotion och samarbetar med MRO, Intercatalyst och Mittkompetens.

Kraftsamlarna är godkända av AFA Försäkring som utbildningsanordnare inom arbetsmiljö.

Vi stödjer

Kontakta oss för mer information/Anmäl dig här:


Kontakta oss


Kontakta oss

Kanalvägen 15,
183 38 TÄBY (vid Roslags Näsby station)
Tel: 08-446 40 40

Sociala kanaler