Effektfull utveckling för individ och grupp

Din förmåga till SJÄLVLEDARSKAP formar din framtid. Att genom aktivt reflekterande, öka insikt och medvetenhet, ifrågasätta självbegränsningar och se sin egen påverkan i det som händer.

  • Vi ökar självförståelsen
  • Vi lyfter självinsikt till självkänsla
  • Vi stärker självtillit
  • Vi lockar fram outnyttjad potential, vilja och ambition
  • Vi skapar struktur och förstärker framgångsrika beteenden
  • Vi erbjuder verktyg för att attrahera och behålla rätt personal

Vårt motto är att göra det enkelt, konkret och tydligt

Kraftsamlarnas styrka är bredd, gedigen erfarenhet och starkt engagemang. Vi är kända för att bygga långsiktiga relationer och möta våra kunder med omtanke. Vi håller oss uppdaterade inom aktuell forskning och erbjuder beprövade, konkreta verktyg och egenproducerade reflektionsmaterial.

Vi tror på det personliga mötet, det skrivna ordet och samarbete över gränserna. Vi är medlemmar i Väsby Promotion och samarbetar med MRO, Intercatalyst och Mittkompetens.

Kraftsamlarna är godkända av AFA Försäkring som utbildningsanordnare inom arbetsmiljö.

Vi stödjer

Kontakta oss för mer information/Anmäl dig här:


Kontakta oss


Kontakta oss

Skylvägen 68,
187 54 TÄBY

Sociala kanaler