Birgitte Stjärne

Mobil: 070 759 50 25
E-post: birgitte.stjarne@intercatalyst.se

Jag har tjugo års erfarenhet av förändringsledning och av att verka som intraprenör. Som chef inom ekonomi, produktutveckling, marknadsföring och försäljning har jag lett framgångsrika utvecklings- och förändringsprojekt inom samtliga områden. Sedan 2008 har jag arbetat som ledartränare, coach, utbildare och interim chef.

Min bakgrund ger mig djup förståelse för de utmaningar som dagens företagsledare, ledningsgrupper, chefer och intraprenörer står inför. En kunskap och förståelse som återspeglas i min roll som ledartränare och executive coach, där jag kombinerar egna erfarenheter och aktuell forskning med professionella verktyg anpassade för ledningsfrågor.

Kontakta oss


Kontakta oss

Skylvägen 68,
187 54 TÄBY

Sociala kanaler