Britt Söderström

Redan 1977 genomförde jag min första ledarskapskurs, ”Den nya chefsrollen”, och på den vägen är det. Halva min yrkesverksamma tid har jag varit anställd i stora företag på deras personal- och utvecklingsavdelningar. Resterande tid har jag varit egen företagare.

Jag har haft uppdrag på över tusen arbetsplatser, utbildat och coachat över tiotusen personer och hjälpt tusentals personer till nya jobb.

Sedan år 2000 har jag utbildat skolledare, lärare och vägledare i Göteborgs stad och även medverkat i ett internationellt projekt, med syftet att vidareutveckla lyckade metoder för att förhindra ”drop outs”, d.v.s. att elever lämnar gymnasieskolan.

Min styrka är min pedagogiska ådra kombinerat med förmågan att skapa den förtroendefulla relation, som krävs för att människor ska välja att utmana sig själva.

Jag har generositet, kvalitet, respekt och hög moral som riktmärken samt en genomtänkt syn på kunskap och lärande.

Kontakta oss


Kontakta oss

Skylvägen 68,
187 54 TÄBY

Sociala kanaler