Gunilla Nyberg

Jag arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv. Jag ser dolda möjligheter i varje individ och hjälper till att frigöra potential. Det handlar om att nå en djupare insikt som endast går att uppnå genom att våga stanna upp.Jag ifrågasatte tidigt de mentala strukturer och mönster vi så fogligt lever i och insåg att det finns obegränsade möjligheter om vi vågar gå utanför dessa. Det handlar om att våga ifrågasätta och förhålla sig öppen till världen.

Kontakta oss


Kontakta oss

Kanalvägen 15,
183 38 TÄBY (vid Roslags Näsby station)
Tel: 08-446 40 40

Sociala kanaler