Kristina Lockner

Kristina Lockner har genom sitt arbete som operationssjuksköterska, personalutvecklare, arbetsmiljösamordnare och chef en mångårig erfarenhet av att leda utvecklingsfrågor i ett medarbetar-, ledar- och arbetsmiljöperspektiv.

Hon har även haft uppdrag som projektledare, internkonsult, metodutvecklare och skyddsombud.

Kontakta oss


Kontakta oss

Kanalvägen 17, 4 tr
183 38 TÄBY (vid Roslags Näsby station)

Sociala kanaler