Partners

Britt Söderström

Mobil: 070 240 19 95
E-post: britt@kraftsamlarna.se
Fil. kand. med beteendevetenskaplig vidareutbildning som arbetat med ledarskap och kommunikation i fem decennier. Certifierad ledarutvecklare och karriärcoach. Lång erfarenhet som utbildare. Certifierad på verktyget Lumina Spark - ett världsledande psykometriskt verktyg om knyter ihop Jungs teorier med Big Five (femfaktormodellen).

Läs mer

Birgitte Stjärne

Mobil: 070 759 50 25
E-post: birgitte.stjarne@intercatalyst.se

Förändringsledare, ledartränare och Executive coach med lång erfarenhet av framgångsrikt intraprenörskap och förändringsarbete och många år som chef och konsult. Civilekonom med juridisk utbildning. Certifierad ICC-coach och tidigare lärare på IHM Business School.

Läs mer

Gunilla Nyberg

Mobil: 070 832 88 13
E-post: g67@telia.com

Master i ledarskap vid Stockholms Universitet; företagsekonomi, systemvetenskap, psykologi, beteendevetenskap, sociologi, statsvetenskap och pedagogik. Fil. kand. i engelska och spanska, studier i indologi/sanskrit, tibetanska, praktisk filosofi, journalistik, m.m. vid Stockholms Universitet.

​Certifierad i CSR för Styrelsearbete. Utbildad i Yoga och Meditation.

Läs mer

Kristina Lockner

Mobil: 070 681 01 23
E-post: kristina@mittkompetens.se

Vår partner på MittKompetens i Härnösand. Äger verktyget APP - Arbetsplatsprovaren - som vi använder.

Läs mer

Pia Hylander

Telefon: 070 269 95 02
E-post: pia@kraftsamlarna.se
Fil. kand. med beteendevetenskaplig vidareutbildning, en Executive MBA och 25 års erfarenhet från ledarbefattningar. Licensierad Team Skills® konsult samt licensierad att genomföra arbetsmiljökartläggningar med Arbetsplatsprovaren.

Läs mer

Kontakta oss


Kontakta oss

Skylvägen 68,
187 54 TÄBY

Sociala kanaler