"Coaching kan ge rätt hjälp och styrka"

Birgitte Stjärne och Britt Söderström ger replik på Anne-Christine Hornborgs artikel i SvD Debatt 25 januari 2016. "Psykobabblet är vilseledande", se: http://www.svd.se/coaching-kan-ge-ratt-hjalp-och-styrka/om/debatt


Kontakta oss


Kontakta oss

Skylvägen 68,
187 54 TÄBY

Sociala kanaler