Kraftsamlarna erbjuder i samarbete med Attention

Utbildning i självledarskap samt karriär-/yrkeslivsplanering med professionellt coachstöd och ett strukturerat reflektionsmaterial, Nyckeln till framtiden.

"Om jag inte hade haft asperger och varit så konstig, så hade jag fastnat i det här sociala spelet som alla verkar så förtjusta i." Greta Thunberg

Gränsen mellan framgång och misslyckande är hårfin.

Kontakta britt@kraftsamlarna.se för mer information!

Kontakta oss för mer information/Anmäl dig här:


Kontakta oss


Kontakta oss

Skylvägen 68,
187 54 TÄBY

Sociala kanaler